Svatební obřad

Vážení snoubenci,

Až do odvolání bude možné konat svatební obřady za dodržení těchto podmínek, které zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví:

1. Osoby účastnící se sňatečného obřadu
Účast na svatbě umožnit osobám do celkového počtu 500 osob. Do tohoto počtu se započítávají snoubenci, svědci, oddávající a matrikář. Do tohoto počtu osob se započítává i tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech . Do celkového počtu osob se započítávají i nezletilé děti. Sňatečného obřadu se mohou účastnit i jiné osoby ze strany orgánu veřejné moci než oddávající a matrikář, a to v případě, že nedojde k překročení celkového počtu osob (např. různé asistentky zajišťující organizaci obřadu, fotograf, hudebník zajišťovaný obcí atp.).

2. Ověřování totožnosti
Při ověřování totožnosti snoubenců, svědků a případně tlumočníka před zahájením sňatečného obřadu postupovat tak, že nejprve přistoupí k matrikáři jednotlivě snoubenci, předají mu doklad totožnosti a odstoupí od něj do vzdálenosti 2 m. Matrikář snoubence postupně ztotožní a vrátí jim doklady totožnosti. Poté k matrikáři přistoupí jednotlivě svědci, vždy předají doklad totožnosti, odstoupí na vzdálenost 2 m, na pokyn matrikáře si na několik vteřin odkryjí obličej a po ztotožnění jej opět zakryjí. Stejně bude postupováno v případě účasti tlumočníka. Odstupovou vzdálenost není nutno dodržovat v případě, že při ztotožnění je mezi matrikářem a ztotožňovanou osobou zábrana z plexiskla s otvorem pro předání dokladů.

3. Hygienická opatření
Osoby účastnící se sňatečného obřadu jsou (s výjimkou snoubenců během konání obřadu) povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. S ohledem na usnesení snoubenci při obřadu zakrytý nos a ústa mít nemusí.
Podmínka zakrytí úst a nosu je splněna i při užití ochranného štítu (ten přitom obvykle umožňuje lepší srozumitelnost projevu osoby, která jej má).
Účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob.
Obecní úřad musí zajistit další potřebná hygienická opatření v souvislosti s konáním sňatečného obřadu. Mezi tato opatření patří zejména zabezpečení dostatečného množství psacích potřeb pro osoby, které se v souvislosti s obřadem podepisují. Psací potřeby i stůl, na němž docházelo k podpisu potřebných dokumentů, případně další potřeby užité při obřadu, je nutno po každém obřadu vydezinfikovat. Doporučujeme, aby přinejmenším matrikář měl při obřadu a všech úkonech s ním spojených gumové rukavice, které je nutno po každém obřadu buď hygienicky zlikvidovat (jsou-li pouze jednorázové), nebo dezinfikovat. Písemná dokumentace se nedezinfikuje.
Je nezbytné dodržovat hygienu rukou. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob.
K podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které jej podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů. Je-li to potřebné, ukáže matrikář snoubencům, svědkům, případně tlumočníkovi místo na protokolu, kam je nutno se podepsat a na dobu podpisu odstoupí od podepisující osoby.

Záleží tedy jen na Vás, zda za těchto podmínek budete chtít obřad uskutečnit, nebo si vyberete z nových termínů.

Tato opatření se mohou změnit každým dnem a to jak pozitivním tak i negativním směrem, přesto pevně věříme, že se v co nejbližší době uvidíme a vy si budete moci užít svůj velký den se vším všudy.

Termíny svatebních obřadů pro rok 2020 – Rytířský sál
Duben 11. 4. / 18. 4.
Květen 9. 5.
Červen 6. 6. / 27. 6. / 26.6.
Červenec  25. 7.
Srpen 8. 8. / 22. 8.
Září 11. 9. / 12. 9. /19. 9. / 25. 9. /26. 9.
 Říjen                9.10. / 10.10. / 16.10. / 17. 10.
Termíny svatebních obřadů pro rok 2020 – zámecký park
Červen 13. 6.
Červenec 11. 7./ 18. 7.
Srpen 1. 8./ 14. 8. / 15. 8.

 

Termíny svatebních obřadů pro rok 2021

Rytířský sál
Březen 27.03.
Duben  17.04.
Květen 22.05. / 29.05.
Červen 05.06. / 12.06.
Červenec  31.07.
Srpen 21.08
Září 11.09. / 18.09.
 Říjen  02.10. / 09.10.
Zámecký park
Červen 26.06.
Červenec 10.07. / 17.07. / 24.07.
Srpen 14.08.
Ostrůvek
Srpen 07.08.

 

 Vážení snoubenci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli uzavřít sňatek na zámku Červený Hrádek.
 • Na zámku Červený Hrádek je možné uzavřít občanský sňatek v krásných prostorách Rytířského sálu.
 • V zámecké kapli Sv. Jana Křtitele lze uzavřít sňatek církevní.

Termín svatebního obřadu na zámku Červený Hrádek je nutné domluvit s matrikou v Jirkově.

Po zajištění termínu na matrice se prosím objednejte na schůzku se slečnou Denisou Fazekašovou

 • e-mail: fazekasova@zamek-jirkov.cz
 • 725 836 773
 • Volejte v době od 8:00- 14:30 – mimo tuto doby zanechte  prosím SMS nebo email (kdykoliv) a ona Vás zkontaktuje a domluvíte si individuální termín schůzky.  Stejně jako v případě, že se vám nepodaří kontaktovat svatební koordinátorku na první pokus.

Na této schůzce se dozvíte veškeré informace týkající se svatebního obřadu, spolu s možností prohlídky prostor určených ke konání svatby.

Církevní katolický obřad zajišťuje farnost v Jirkově. Další postup je stejný jako u občanského sňatku.
Nezávazná prohlídka prostor určených pro konání svatebních obřadů je možná po domluvě na výše uvedeném kontaktu.

Rytířský sál

Cena svatebního obřadu na zámku Červený Hrádek je 4700,- Kč a zahrnuje následující:

 • Příprava, výzdoba a ozvučení sálu + příprava sezení pro rodinu a hosty
 • Doprovod svatebního průvodu do Rytířského sálu.
 • Přípitek novomanželů se svědky a oddávajícím.
 • Fotografování v interiéru zámku během obřadu – nejedná se o poplatek za fotografa (fotografa si zajišťují snoubenci sami), ale o poplatek za povolení
 • Neomezené fotografování v zámeckém parku a na zámeckém nádvoří  – nejedná se o poplatek za fotografa (fotografa si zajišťují snoubenci sami), ale o poplatek za povolení

 Venkovní obřad

Cena venkovního svatebního obřadu na zámku Červený Hrádek je 5200,- Kč a zahrnuje následující:

 • Příprava, výzdoba a ozvučení zámecké louky + příprava sezení pro rodinu a hosty
 • Doprovod svatebního průvodu na místo konání obřadu
 • Přípitek novomanželů se svědky a oddávajícím
 • Neomezené fotografování v zámeckém parku a na zámeckém nádvoří – nejedná se o poplatek za fotografa (fotografa si zajišťují snoubenci sami), ale o poplatek za povolení
 • V případě nepříznivého počasí je obřad uspořádán v prostorách Rytířského sálu.

 Večerní obřad

Termíny pro večerní obřady nejsou nijak stanovené, záleží tedy na domluvě snoubenců s matrikou v Jirkově a se správou zámku. Postup je stejný jako u venkovního obřadu.
Večerní obřad probíhá v pozdějších hodinách na zámecké louce.

Cena večerního obřadu je 8200,- Kč a zahrnuje následující:

 • Příprava, výzdoba a ozvučení zámecké louky
 • Nasvícení louky  loučemi
 • Doprovod svatebního průvodu na místo konání obřadu
 • Přípitek novomanželů s oddávajícím a svědky
 • Neomezené fotografování během obřadu i po něm v zámeckém parku – nejedná se o poplatek za fotografa (fotografa si zajišťují snoubenci sami), ale o poplatek za povolení
 • V případě nepříznivého počasí je obřad uspořádán v prostorách slavnostně nasvíceného Rytířského sálu.

 Obřad na ostrůvku

Cena  obřadu na ostrůvku na zámku Červený Hrádek je 8200,- Kč a zahrnuje následující:

 • Příprava, výzdoba a ozvučení  + příprava sezení pro rodinu a hosty
 • Doprovod svatebního průvodu na místo konání obřadu
 • Přípitek novomanželů se svědky a oddávajícím
 • Neomezené fotografování na ostrůvku, v zámeckém parku a na zámeckém nádvoří – nejedná se o poplatek za fotografa (fotografa si zajišťují snoubenci sami), ale o poplatek za povolení
 • V případě nepříznivého počasí je obřad uspořádán v prostorách Rytířského sálu.

 

Zámecký salonek (maximálně 20 osob)

Cena  obřadu je 3.000,- Kč a zahrnuje následující:

 • Doprovod svatebního průvodu na místo konání obřadu.
 • Přípitek novomanželů se svědky a oddávajícím.
 • Fotografování v interiéru zámku během obřadu – nejedná se o poplatek za fotografa (fotografa si zajišťují snoubenci sami), ale o poplatek za povolení
 • Neomezené fotografování v zámeckém parku a na zámeckém nádvoří.

 

Parkování pro svatební hosty je možné na parkovišti u zámeckého rybníku a to zcela zdarma. Parkování přímo u zámku je dovoleno pouze automobilu odvážejícímu po obřadu novomanžele.

Za obřad mimo stanovený termín je snoubencům účtován příplatek ve výši 1500,- Kč. Mimořádný termín lze domluvit pouze v případě, že zámecké prostory nejsou obsazeny jinou akcí.

Zámek Červený Hrádek v Jirkově hodnocení