Divadlo na zámku: Příběh jednoho hradu

Divadlo na zámku: Příběh jednoho hradu

Zámek Červený Hrádek 14.08.2020 - 19:00
❗️Přidané vstupenky ❗️
 
Váš zájem o vstupenky na divadelní představení ,,Příběh jednoho hradu“ je obrovský a právě proto jsme do prodeje přidali dalších 60 lístků!!!!
 
Lístky bude možné zakoupit do čtvrtečního večera na Informačním centru v Jirkově.
 
Ostatní vstupenky pak budou k dispozici na místě, na kase č. 1 (schodiště od rybníka).
 
Těšíme se na Vás a doufáme, že vás tato zpráva potěšila tak, jako nás těší Váš zájem. ?
Rezervace je nutné vyzvednou na místě nejpozději 30 minut před začátkem akce!

Návštěvní řád akce

1. Vstup do areálu akce bude umožněn hodinu před začátkem představení.

2. Každá osoba vstupující do areálu akce je povinna respektovat pokyny ochranné služby a pořadatelů a chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování zámku či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.

3. Je přísně zakázáno vnášet do prostoru akce pyrotechnické předměty, otevřený oheň, zbraně a jiné nebezpečné předměty a látky. Do prostoru akce je dále zakázáno vnášet skleněné i umělohmotné nádoby, plechovky, umělohmotné kanystry a jiné zdraví nebezpečné předměty a látky. Při nerespektování tohoto zákazu budou předměty tohoto charakteru bez náhrady zabaveny.

4. Do areálu vyhrazeného pro konání akce je zakázáno vnášení jakýchkoliv alkoholických nápojů a jiného proviantu. To platí i pro sortiment a nápoje zakoupené v místě areálu po jeho opuštění.

5. Ochranná služba a pořadatelé mohou provádět prohlídky zavazadel a osobní prohlídky.

6. Vstupenka a identifikační pásek je platný pouze pro jednu osobu. Jakkoliv poškozená vstupenka nebo identifikační pásek pozbývá platnosti. Poškozená vstupenka nebo identifikační pásek se nevyměňuje. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.

7. Padělání vstupenek a identifikačních pásků je nepřípustné a trestá se podle zákona.

8. Opuštění areálu a návrat zpět je možný pouze s platným identifikačním páskem.

9. Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení je zakázáno.

10. Představení se konají i za nepříznivého počasí. Jeviště je kryté. Používat deštníky během představení je zakázané – doporučujeme pláštěnky.

11. Představení se nikdy neruší předem. Informace o konání produkce při velmi nepříznivém počasí obdrží diváci přímo na místě konání. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí si pořadatel vyhrazuje právo odložit začátek představení (max. o 30 minut). O přesunutí či zrušení představení rozhoduje výhradně pořadatel na místě.

12. Do prostoru akce vstupuje každý na vlastní nebezpečí.

13. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek. Dále osobu, která nevyhoví předpisům, tj. návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům, dále pokynům pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným.

14. Návštěvníci se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostorů
vyhrazených technikům divadla, hercům a dalšího personálu.

15. Každý účastník svojí účastí vyjadřuje souhlas s pořizováním fotografií a možností využití pořízeného fotomateriálu pro potřeby pořadatele.

16. Každý účastník dbá na maximální možné zachování pořádku všech využívaných prostranství, vykonávání hygienických potřeb využijte k tomuto účelu určených zařízení.

Všechna uvedená pravidla jsou činěna z důvodu zajištění bezpečnosti všech účastníků a úspěšného průběhu akce. Prosíme proto všechny účastníky, aby jej dodržovali.

Děkujeme

Po  celou dobu akce budou k dispozici stánky s nápoji a drobným občerstvením.

Zámek Červený Hrádek v Jirkově hodnocení