Jirkovská paleta

Jirkovská paleta

Základní umělecká škola Jirkov 02.11.2021 -

Základní umělecká škola Jirkov

vyhlašuje

XXIX. ročník soutěžní přehlídky výtvarných prací s celostátní účastí

 

Jirkovská paleta

Téma: LÍTÁ, CO KŘÍDLA MÁ
– létání – fyzické schopnosti a schopnosti člověka
– objevování létajících živočichů a jejich prostředí
– pohádkové bytosti se schopností létat
– propojování světů – reality i fantazie

Účast v soutěži a podmínky:
soutěž je vypsána pro žáky MŠ, ZŠ, ZUŠ ve věku od 6 do 15 let, studenty i dospělé
v následujících kategoriích:
– A MŠ
– B1 ZŠ 1. – 5. třídy
– B2 ZŠ 6. – 9. třídy
– C0 ZUŠ 6 – 8 let
– C1 ZUŠ 9 – 11 let
– C2 ZUŠ 12 – 15 let
– C3 žáci, studenti od 15 let a dospělí

Přijímají se práce plošné, prostorové, keramika.
Pro zařazení do soutěže je nutné práce čitelně označit jménem a věkem autora (ne kategorií), třídou a adresou školy, názvem díla. Z každé školy maximálně 30 prací.
Neoznačené práce budou vyřazeny.

Organizace soutěže:
– uzávěrka soutěže je 31. března 2022
– hodnocení soutěžních prací odbornou porotou – první polovina měsíce dubna 2022
– vernisáž plánujeme na 5. 5. 2022 v 16:30 hodin, všichni zúčastnění budou včas informováni / změna termínu vyhrazena /.
– práce zpět nezasíláme, je možné je vyzvednout na konci června 2022, déle není možné práce archivovat
– účastník soutěže je zodpovědný za osobní údaje, které odesílá organizátorovi soutěže
– škola, která posílá výtvarné práce svých žáků organizátorovi soutěže, je zodpovědná za osobní údaje žáků

Zámek Červený Hrádek v Jirkově hodnocení